Načrtovanje in izvedba projekta

S skrbnim načrtovanjem in timskim pristopom skrbimo, da projekt poteka v dogovorjenih terminskih planih. Poskušamo predvideti možne probleme in zaplete, tako da se le ti ne zrcalijo v zamudah in finančnih obremenitvah za naročnika.

Standardi izvedbe projekta so pri nas visoki in naši zaposleni se držijo dogovorjenih prihodov in odhodov na delovišča.


Zaključek projekta

Naši projekti so na željo naročnika narejeni na ključ, kar pomeni, da ne postavimo samo omrežja, marveč ga tudi izmerimo in te podatke analiziramo ter predstavimo v obliki, ki naročniku nudi kakovosten pregled nad zaključenim delom.


Partnerji, ki nam
zaupajo

 • (ELES) Elektro-Slovenija d.o.o
 • Elektro Celje d.d
 • Elektrostudio Lendava d.o.o
 • Gratel d.o.o
 • T-2 d.o.o
 • Elstik d.o.o
 • Telekom Slovenije d.d
 • Dravske Elektrarne Mribor d.o.o
 • Dars d.d
 • Halcom d.o.o
 • Mollier d.o.o
 • Epromar d.o.o
 • Slovenska karitas
 • Elektro signal d.o.o
 • Dipos d.o.o

Svet na dlani...

Noben, še tako majhen projekt za nas ni nepomemben...

Zaupajte nam svoje želje na področju telekomunikacij in optičnih omrežij in skupaj bomo poiskali ustrezno rešitev